Kachnen: Avantag ak dezavantaj

Kachnen  ka pwotejew kont kowonavirus e an menm tan tou li kapab baou lot maladi respiratwa. Nou dwe fe anpil atansyon ak itilizasyon kachnen yo. Ou pa oblije kite yon kachnen nan figi w pou tou yon jounen paske menm ler wap respire a se menm ler sa wap enspire anko. Li pi bon pou nou toujou lave men nou. kenbe distans sosyal yo.


 Yon lot konsey ki pi bon se bwe di te fey ki bon pou fyev ak maladi respiratwa.

Share